Saksliste til årsmøte i Stabæk Håndball

Saksliste Årsmøte 26 Mars 2015

Skrevet av AnkiLS
  1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2.  Godkjenning av valgkomité.
  3.  Valg av dirigent, referent, og to personer til å underskrive protokollen.
  4.  Valg av nytt styre.
  5.  Godkjenne regnskapet for 2014.
  6.  Behandle budsjett for 2015.

 

Med vennlig hilsen Styret