Gnist

Siden starten i 1989 har virksomheten vært gjennom ett eierskifte, to navneskifter og en stadig utvikling av både lokaler og tilbud. Det hyggelige miljøet og den gode kulturen har vi klart å bevare hele veien. Selskapet ble etablert 9. januar 1989 under navnet Bærum Trim og Fysioterapi, med totalt 300 kvadratmeter i Durudveien 37. Selskapet var et fysikalsk institutt med stor treningssal, og  var allerede på den tiden unikt gjennom å kombinere fysioterapi og frisktrening. Staben bestod av 3 fysioterapeuter og 1 massør/instruktør.
Selskapet har siden etablering vært i stadig utvikling, både gjennom utvidelse av lokaler, antall ansatte og omfanget av tilbudet.I 2003 ble det gjennomført et eierskifte, og virksomheten fikk et nytt løft. I 2005 skiftet selskapet navn til NIMI Asker & Bærum, og ble en franchiseavdeling av NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt ). Samarbeidet med NIMI ga et godt faglig løft, og virksomheten etablerte seg i de påfølgende årene som en hovedaktør innen idrettsmedisin i Bærum.

I 2008 ble NIMI kjøpt av Hjelp 24/Gjensidige, og franchiseavtalen opphørte fra 1.jauar 2009. Det faglige samarbeidet med NIMI ble likevel videreført.

Fra 1.januar 2009 har selskapet hatt navnet Gnist trening og helse. Lokalene er på 1200 kvadratmeter og staben består av ca. 15 fysioterapeuter og totalt 35 ansatte. Selskapet har et helhetlig tilbud innen trening, livsstil og helse, med 4 avdelinger som jobber tett sammen.

Selskapet har alltid hatt fokus på høy faglig dyktighet og et hyggelig og personlig miljø både for kunder og ansatte.